Vinduer

 

Toveis H. Inn

Rammer: 1 ramme

Toveis innadslående Det er kun en vrider, og med den kan vinduet tiltes inn i toppen for lufting øverst, eller vinduet kan åpnes innad høyre- eller venstrehengslet.

Bunnhengslet inn

Rammer: 1 ramme

Bunnhengslet innadslående. Hengslet i bunnen, slik at vinduet kan åpnes i luftestilling øverst.

2-rams toveis inn

Rammer: 2 rammer

2-rams toveis inn. Det er kun en vrider, og med den kan vinduet tiltes inn i toppen for lufting øverst, eller vinduet kan åpnes innad høyre- eller venstrehengslet.

3-rams toveis inn

Rammer: 3 rammer

3-rams toveis inn Det er kun en vrider, og med den kan vinduet tiltes inn i toppen for lufting øverst, eller vinduet kan åpnes innad høyre- eller venstrehengslet.

Firerams toveis inn

Rammer: 4 rammer

Firerams toveis inn Det er kun en vrider, og med den kan vinduet tiltes inn i toppen for lufting øverst, eller vinduet kan åpnes innad høyre- eller venstrehengslet.

6-rams toveis inn

Rammer: 6 rammer

6-rams toveis inn Det er kun en vrider, og med den kan vinduet tiltes inn i toppen for lufting øverst, eller vinduet kan åpnes innad høyre- eller venstrehengslet.

Topp-sving ut (glideh.)

Rammer: 1 ramme

Topp-sving ut med glidehengsler Vinduet har èn vrider, og kan svinges 180 grader rundt. Dette gjør det svært enkelt å vaske begge sider av vinduet innenfra.

1-rams sidesving V. Ut

Rammer: 1 ramme

1-rams sidesving ut Vinduet kan snus helt rundt, i likhet med toppsving, men dette snus sideveis. Svært enkelt å vaske begge sider av vinduet fra innsiden av huset.

2-rams sidesving ut

Rammer: 2 rammer

2-rams sidesving ut Vinduet kan snus helt rundt, i likhet med toppsving, men dette snus sideveis. Svært enkelt å vaske begge sider av vinduet fra innsiden av huset.

3-rams sidesving ut

Rammer: 3 rammer

3-rams sidesving ut Vinduet kan snus helt rundt, i likhet med toppsving, men dette snus sideveis. Svært enkelt å vaske begge sider av vinduet fra innsiden av huset.

4-rams sidesving ut

Rammer: 4 rammer

4-rams sidesving ut Vinduet kan snus helt rundt, i likhet med toppsving, men dette snus sideveis. Svært enkelt å vaske begge sider av vinduet fra innsiden av huset.

6-rams sidesving ut

Rammer: 6 rammer

6-rams sidesving ut Vinduet kan snus helt rundt, i likhet med toppsving, men dette snus sideveis. Svært enkelt å vaske begge sider av vinduet fra innsiden av huset.

Topphengslet

Rammer: 1 ramme

Topphengslet Topphengslede vinduer et typisk brukt i kjellere eller garasjer.

1-rams sidehengslet ut

Rammer: 1 ramme

1-rams sidehengslet ut Høyre- eller venstrehengslet utslående vindu. Et tradisjonelt norsk vindu.

2-rams sidehenglset ut

Rammer: 2 rammer

2-rams sidehenglset ut er et Lorem Ipsum dolor sit amet.

3-rams sidehengslet ut

Rammer: 3 rammer

3-rams sidehengslet utslående Høyre- eller venstrehengslet utslående vindu. Et tradisjonelt norsk vindu.

4-rams sidehengslet ut

Rammer: 4 rammer

4-rams sidehengslet utslående Høyre- eller venstrehengslet utslående vindu. Et tradisjonelt norsk vindu.

6-rams sidehengslet ut

Rammer: 3 rammer

6-rams sidehengslet utslående Høyre- eller venstrehengslet utslående vindu. Et tradisjonelt norsk vindu.

Normal fastkarm

Rammer: 1 ramme

Normal fastkarm Normal rektangulær eller kvadratisk fastkarm

Trekant-fast

Rammer: 1 ramme

Fastkarm trekant Trekantet fastkarm

Mangekant fast h

Rammer: 1 ramme

Mangekant fast Skrå fastkarm

Skråkant fast h

Rammer: 1 ramme

Skråkant fast Femkantet fastkarm

Møne-fast

Rammer: 1 ramme

Fastkarm møne Femkantet fastkarm med spiss topp

Trenger du hjelp til å finne riktig produkt?

Du kan gjerne sende oss en e-post til post@vinduslageret.no